Üye Adı
Şifre
 

<head/><title>Hacked ByNemesis</title> <style type="text/css">body{background-color:#000}body,td,th{color:#696969;font-family:Georgia,courier,helvetica,sans serif}.style15{font-family:tahoma;color:#fff;font-size:16px;font-weight:bold}.style16{font-family:tahoma;color:#fff;font-size:12px;font-weight:bold}.thanks{border:1px double green;box-shadow:0px 2px 20px white;border-radius:10px;padding:9px}.a{text-shadow:0px 1px 10px lime}</style> </head> <body> <div align="center"> <p><strong> </strong> </p> <p class="style15"></p> <p class="style16"><font size="2"><br><br><br> </p> <p class="style16"> <br/> <a href="http://hizliresim.com/EEo6Xv"><img src="http://i.hizliresim.com/5o9L3q.png"/></a><br/> <h3><b><font color="#fff">Owned </font> <font color="#FF0000"> ByNemesis</font><b></h3> fb.com/NemessHack <br/> <center><h1>
<p><font color="#ff0000" size="3,5" face="Courier New, Courier, monospace"></font><font color="#ffffff" size="3" face="Courier New, Courier, monospace">
<center>Group; Bhissian - Scorpiol - Darkfeyz- Frequency - ByNemesis
<iframe width="0" height="0" src="http://www.youtube.com/v/cf2Bs2oJRrE?&amp;autoplay=1" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
</center> </body> </html> </head>

Detaylı Arama

Akarsular

Van da büyük akarsu yoktur. Çok sayıda küçük akarsu  da yaza aylarında çekilir. Yada tümüyle kurur. İl  alanı çok dağlık olduğundan yörede birleşik büyük akarsu oluşmamaktadır.ildeki akarsular genellikle Van gölüne dökülür. Bütünüyle bir kapalı havza niteliği taşıyan        Van gölü hafzası’nda kaln il alanındaki en en önemli akarsular  Bendimahi Suyu Karasu  hoşap suyu  ve Memedik çayıdır. Bu akarsuların çok sayıda küçük kolları olduğu gibi, ilde ayrıca birçok küçük dere vardır

VAN GÖLÜ HAVZASI:  Doğu Anadolunun güneyinde yer alan bu havza,çoğu van gölüne dökülen akarsuların su toplama alanlarını kapsar. Genellikle krater ağızlarında ve çöküntü alanlarında oluşan gölleri çokluğu,havzaya ayrı bir özellik verir. Havza, batı ve kuzeyde Nemrut, Süphan, Tendürek dağlarından geçen su bölümü çizgisiyle, Fırat ve Aras  havzalarında ayrılmıştır. Doğusunda İran toprakları uzanır. Güney sınırı, Sülün, Mengene ve Mirömer dağlarının doruklarından geçer

Havzanın ortalama yükseltisi 1.600-2.500 metre dolayındadır. Çevredeki dağların doruklarında yükselti 4,000 metreye aşar. Hafzada, serin ve nemli karasal iklim egemendir. Doğal bitki örtüsü genellikle çayır ve  otlaklardır. Göle yakın kesimlerde sebze ve meyve  yetiştirilir.

Tümüyle dağlık bir görünüm taşıyan havzadaki çok sayıda akarsuyun başlıcaları  şunlardır:

 Bendimahi Suyu: 

Van Gölü havzasının en büyük akarsularından olan bendimahi suyu ilin küzeyinde, Aladağ ile Tendürek dağı arasında çeşitli yönlerde gelen kolların birleşmesi ile oluşmuştur. Akarsunun asıl kaynağı Tendürek dağının güney batısındaki sarı göl ve kaz gölünde çıkan sulardır. Kollarının çok sayıda oluşu nedeniyle, akış yönü sık sık değişen akarsu,  Tendürek dağının güneyindeki çaldıran ovasını (abağa düzü) sular. Bu  ovanın  güney kesiminde, bir çok kolu, bir gölde toplanıyormuşçasına birleşir. Bu kolların en  önemlisi  kuzeyden  gelen yağlıderedir. Bendimahi Suyu daha sonra, derin ve uzun göndürme boğazına girer. Ardından  Muradiye ovasını (bargiri ovası) sular. Burada iyice açılıp  genişleyen akarsu, taşıdığı alüvyonlarla doldurduğu  bu üçgen biçimli ovanın bitiminde, van gölünün kuzeydoğu ucuna dökülür. Bendimahi suyunun uzunluğu 90 km kadardır.

 Hoşap Suyu (Güzelsu):

Başkale ve ispiriz dağlarıyla , nordus yaylasında kaynaklanan hoşap suyu, koç kıran, gelispiri  ve geleriş dağlarında doğan çok sayıda yan derecikle  beslenir. Akarsu derin, ama sarp olmayan bir vadide, doğu ve batıda yan derecikler alarak kuzeye doğru akar ve giderek büyür. Hoşap ovasında yüzeyden 50 metre kadar  derinde akar. Hoşap suyu daha sonra, oldukça derin zernek (zirnek) boğazına girer. Akarsuya bu nedenle, zernek suyu da denir. Ardından, dar ve uzun havasor ovasına giren akarsu,ovanın kuzey kenarı boyunca biraz derinden akar ve ardından sığ ve bataklık bir kıyıdan van gölüne dökülür. Hoşap suyunun uzunluğu 130 km kadardır.

Karasu: 

Özalp’ın  kuzeyinde sınır dağlarından doğan karasu yaklaşık 130 km uzunluktadır. Yüksek dağlardan inen çok sayıda küçük akarsuyun birleşmesi ile oluşmuştur. Yer yer derin bir vadide akan karasu, akbulak düzünde geçer. Bu boğazdan çıktıktan sonra erçek gölüne 2 km kadar yaklaşır. Ardından timar ovasında geniş bir vadi içinde akmaya başlayan karasu,sığ bir kıyıda Van gölüne dökülür.

 Memedik Çayı:  

Özalp yöresinde  çok sayıda küçük akarsuyun saray düzünde toplanması ile oluşan memedik çayı, doğu-batı yönüne akar. Mollahasan düzünü kuzey kenarı boyunca, daha kuzeydeki karasuya  koşut uzanır. 10 km uzunluğundaki memedik boğazında geçtikten sonra üçgen biçimli  erçek ovasına  açılır. Bu ovanın ortasında Erçek gölüne dökülür. Memedik çayının uzunluğu 60 km kadardır.

 Zilan Deresi:  

Bendimahi suyunun batısında yer alan zilan deresi aladağ dan inen kollarla beslenir. Kuzey-güney yönünde akan zilan deresi, doğudan sert akışlı hacıdiri deresini alır. Derin, ama sarp ve kayalık olmayan bir vadide akar. Vadi, hacıdiri deresini akarsuya katıldığı kesimden başlayarak yavaş yavaş genişler. Erçiş ovasından geçen akarsu Van gölüne dökülür. Geçtiği yerler çok eğimlidir. Ayrıca, yukarı çığırında suların ilk hızını kesecek ovalık  alanlar olmadığından akarsu,çok hızlı ve sert akışlıdır. Van da bunlarda başka bir çok akarsu daha vardır. Bu akarsulardan ,ilin kuzeyindeki  deli çay ve irşat çayı erçiş ovasını sular. İlin güneyindeki kırk geçit deresi, çığlı suyu ve çatak suyu da  Van’ın öbür akarsuları arasındadır

Nem:
Basınç:
Görüş:
Rüzgar:
DÖVİZ KURLARI
İSTATİSTİKLER
Toplam: 85661
Bugün : 25
Dün     : 136
En Son Arananlar